Tips voor grootouders

Tips voor grootouders

Als je kind gaat scheiden en een nieuwe partner krijgt
 1. Je kunt je kinderen en kleinkinderen een luisterend oor bieden. Laat ze hun emoties maar uiten en neem ze serieus. En leid ze op tijd ook weer af. Er is meer in het leven dan verdriet en boosheid, angst en schuldgevoelens.
 2. Probeer je in te leven in alle partijen. In je eigen kind natuurlijk, maar ook in de ex-partner, en in een eventuele nieuwe partner.
 3. Spoor je kind niet aan om het onderste uit de kan te halen. Goed samen ouderen vraagt goed overleg en elkaar iets gunnen.
 4. Het is fijn als je zonodig een tijdelijke verblijfplaats kunt bieden of hand-en-span diensten kunt verrichten, maar gun je zoon of dochter ook een nieuw eigen leven, met eventueel een nieuw gezin. Laat op tijd los. Vertrouw erop dat ze oud en wijs genoeg zijn om hun nieuwe leven zelf op te bouwen.
 5. Of je het nu wel of niet eens bent met de scheiding, je kind heeft behoefte aan jouw ondersteuning. Bied een luisterend oor, en probeer te begrijpen hoe het gekomen is. Het is belangrijk dat jij er voor jouw kind, en jouw kleinkinderen bent.​
 6. Als je een feest geeft, overleg dan met je kind of je de ex-partner beter wel of niet uitnodigt. Vaak roept het alleen spanning op als de ex-partner erbij is, en dan doe je dat beter niet. 
 7. Krijgt je kind een nieuwe partner, probeer die dan open en verwelkomend tegemoet te treden. Dat geldt ook voor de eventuele kinderen van die partner.
 8. Leef je boosheid niet uit op de nieuwe partner. Hij of zij probeert jouw kind gelukkig te maken, en is nooit de oorzaak van de scheiding. Ook als de liefde tussen het nieuwe stel er al was voor de scheiding, dan is dat hooguit de aanleiding, en niet de diepere oorzaak. 
 9. Maak alleen positieve opmerkingen over de ouders en stiefouders van je kleinkinderen en stiefkleinkinderen.
 10. Bedenk dat je stiefkleinkinderen heel veel familie hebben. Laat ze welkom zijn, toon interesse en begrip, maar gun ze ook ruimte en afstand. Het kost tijd om een band op te bouwen.
 11. Overleg gerust met je kind en zijn of haar nieuwe partner hoe je het grootouderschap voor de stiefkleinkinderen het beste invult. Dat kan afhankelijk zijn van de leeftijd van de kinderen. Sommige kinderen hebben genoeg aan hun eigen opa's en oma's. In andere gevallen is het fijn als er geen onderscheid gemaakt wordt tussen eigen kleinkinderen en stiefkleinkinderen. Je hoeft niet van je stiefkleinkinderen te houden, maar je kunt ze, als dat gewenst is, wel gelijk behandelen.
 12. Krijgt je zoon of dochter er met een nieuwe partner een kindje bij, treed dit kindje dan tegemoet zoals je je andere kleinkinderen tegemoet treedt. Ook al is er verdriet over wat er in het verleden is gebeurd, dit kind is een nieuw begin, en kan aan het verleden niets doen.
 13. Wees flexibel. Accepteer dat een kerstdiner met de hele familie niet altijd te organiseren is, en bedenk iets nieuws. Je kunt ook een gezamenlijke barbecue organiseren aan het eind van de zomervakantie.
 

Kleinkinderen met gescheiden ouders hebben heel veel familie!

Contact

Nanda Poulisse
Gezinspraktijk Gestel
Cederstraat 12
5271 JJ Sint-Michielsgestel
T: 073-5518120
KvK: 60751134
Bank: NL67 RABO 0184.8478.69

Contactformulier