Blog

Ergernissen in een samengesteld gezin bespreken zonder ruzie

Een samengesteld gezin gaat vaak gepaard met veel ergernissen. Dat komt omdat ouders en kinderen gewend zijn dat de dingen op een bepaalde manier gaan. En als twee gezinnen zich dan samenvoegen, of als er een stiefouder bijkomt in het gezin, dan zijn er altijd dingen waarover je je verbaast. Gaat dat hier zo? Moet dat nu voortaan zo? Na de eerste verbazing, ontstaat vaak ergernis. En als mensen zich ergeren, dan proberen ze de  » Lees meer

Pubers in een samengesteld gezin

Veel van mijn cliënten hebben moeite met de puberende kinderen in hun samengestelde gezin. Stiefouders vinden het vaak moeilijk om contact met hen te maken, de jongeren trekken zich terug, gaan overal tegenin, of negeren de nieuwe partner van hun ouders. Dat is moeilijk, en verdrietig. » Lees meer

Een samengesteld gezin is geen kerngezin

Deze blog is tot stand gekomen met hulp van de stiefmoeders in de Bewuste Stiefmoeder Community op Facebook. Hij is geschreven vanuit hun optiek, maar geldt uiteraard ook voor stiefvaders.

Wie gaat samenwonen met een partner die al kinderen had, komt er zelf al snel achter. Een samengesteld gezin is echt niet hetzelfde als een kerngezin. Hoe anders het is, is voor de buitenwereld vaak niet duidelijk. Een stiefmoeder die durft toe te geven dat het tegenvalt, dat het zoveel zwaarder is dan verwacht, dat de kinderen zo moeilijk doen, dat daar steeds ruzie door ontstaat met haar partner, dat ze zich buitengesloten voelt en daardoor heel onzeker wordt, dat ze eigenlijk alleen maar stank voor dank ervaart, en door dit alles doodmoe is, die krijgt al snel te horen: “wat zit je toch te zeuren, doe niet zo moeilijk, je wist toch dat hij kinderen had”, of heel laconiek: “nou dan stop je er toch mee, als het zo moeilijk is”.
  » Lees meer

Moet ik voor mijn stiefkinderen zorgen?

Moeten
Waarom moet je eigenlijk iets? Als mens, en al helemaal als stiefouder? Voor de kinderen zorgen, hen helpen met huiswerk, voor hen koken, wassen, strijken, met het hele samengestelde gezin op vakantie gaan, alle uitjes plannen op de dagen dat de stiefjes er zijn, de helft van de gezinskosten, de uitstapjes en de cadeautjes  » Lees meer

Mijn stiefkind liegt

Ik heb een hekel aan liegen. Ik deed het vroeger (bijna) nooit. Mijn vader zei weleens “er komt een kruis op je voorhoofd als je jokt”. Ik geloofde dat niet echt, maar wilde toch niet riskeren dat hij mij op een leugen zou betrappen. Maar veel kinderen liegen nogal eens, of gaan door een fase heen waarin ze dat doen.

Waarom liegen kinderen?
Kinderen liegen om verschillende redenen. Ze fantaseren iets wat ze graag zouden willen en vertellen er dan over alsof het echt gebeurd is. Of ze vertellen een spannend verhaal in de hoop daar aandacht mee te krijgen.  » Lees meer

Over insider en outsidergevoelens in het samengestelde gezin

Onlangs (oktober 2021) nam ik deel aan een webinar van Cindy Schepers (collega stiefcoach in Bierbeek, België) en leerde het volgende over twee gevoelens die in bijna alle samengestelde gezinnen spelen, en daar veel problemen veroorzaken: het outsidergevoel en het insidergevoel. In feite zijn het twee gevoelens waar de gezinsleden mee moeten leren leven. 

Het outsidergevoel
Het eerste is het gevoel dat je een outsider bent. Vaak komen stiefmoeders bij mij met deze klacht. Ik voel me  » Lees meer

Mijn kind wil een andere omgangsregeling

Het kan zoveel pijn doen als je kind met de boodschap komt dat het een andere omgangsregeling wil. Ouders en stiefouders voelen zich vaak persoonlijk afgewezen. Nu hebben ze zo hun best gedaan om goed voor het kind te zorgen en het gezellig te maken, zoveel rekening met het kind gehouden, en dan nog wil dit kind liever bij de andere ouder wonen. » Lees meer

Op vakantie met je nieuwe samengestelde gezin

Hebben jullie al nagedacht over wat je deze zomer gaat doen? Met zijn allen op vakantie? Eerst met de kinderen van de één, en dan met die van de ander? Of zit een vakantie er niet in en amuseren jullie je rond eigen huis?

Er zijn vele mogelijkheden, maar wat je ook doet, het is niet verkeerd om er van te voren goed over na te denken, en de verwachtingen met elkaar, en met de kinderen te bespreken. Het is een mooi moment om het te  » Lees meer

Help! Ik ga scheiden

Als je gaat scheiden, staat de wereld op zijn kop, voor jou, en voor je kinderen, zeker als je het niet hebt zien aankomen. Je krijgt te maken met heftige emoties, moet ineens heel veel regelen, en dan ook nog met iemand die jou net in de steek gelaten heeft of afgewezen heeft.  Bovendien vragen je kinderen extra aandacht omdat ze van slag zijn. Het is een heftige situatie.

Ook voor degene die het initiatief tot de scheiding heeft genomen is het een heftige periode. Je hebt er vaak  » Lees meer

Vier typen stiefvaders

Johannes Mol beschrijft in zijn boek Stiefvadergezinnen, op basis van zo’n 300 interviews, vier typen stiefvaders. Dit onderscheid geeft veel inzicht in de soorten stiefvadergezinnen die er zijn, en is zeker ook interessant voor stiefmoeders.

De 'echte' vader
Het eerste type is dat van de ‘echte’ vader (ongeveer 10%). Dat is bijna altijd iemand die de stiefkinderen al vanaf heel jonge leeftijd kent, en voor hen zorgt alsof hij hun eigen vader is. De biologische vader is dan vaak  » Lees meer

Problemen met je stiefkinderen samen oplossen

Veel stiefouders worstelen met hun stiefkinderen. Ze maken zich zorgen over hen, ze vinden het moeilijk een band met hen op te bouwen, of ze ergeren zich aan hun gedrag. Onlangs las ik Luisteren naar Kinderen, een boek over opvoeding van Thomas Gordon. Het is een klassieker, maar voor stiefouders zeker een aanrader. Er zijn trouwens nog steeds Gordon opvoedcursussen te volgen.

Gordon stelt dat je er goed aan doet om vooral actief te luisteren als je ziet dat een kind ergens mee zit of niet lekker in zijn vel zit. Dat betekent dat je zijn gevoel benoemt, en vraagt wat er is. Bijv. “ik zie dat je boos bent,  » Lees meer

Als praten niet meer helpt in jullie samengestelde gezin

Als je het idee hebt dat ieder gesprek dat jij met je partner hebt, jullie heel veel energie kost, en niets oplevert. Of erger, als het alleen maar in ruzie eindigt, dan kun je ook de drie ademhalingenoefening eens proberen. » Lees meer

Gescheiden ouders, stiefouders en het Coronavirus

In de Bewuste Stiefmoeders Community, de besloten Facebookgroep die ik beheer, worden momenteel veel zorgen en frustraties gedeeld met betrekking tot het Coronavirus. Doe je er verstandig aan om gewoon vast te houden aan de afgesproken omgangsregeling, of is het veiliger om daar nu van af te wijken. Sommige mensen zijn boos omdat hun (stief)kinderen bij hen weggehouden worden (soms zonder overleg), anderen maken zich grote zorgen omdat hun (stief)kinderen niet terecht kunnen bij de andere biologische ouder. Wat is wijsheid in deze ongewone tijden? » Lees meer

Van wie is dit probleem: van jou, je ex-partner of jullie kind?

Soms worden er problemen op ons bordje gelegd, die eigenlijk niet van ons zijn. Veel mensen zijn dan geneigd om een oplossing voor die problemen te gaan zoeken. Ze gaan redden. Eigenlijk halen ze daarmee de ander uit hun kracht. Het is beter om de verantwoordelijkheid te laten waar die hoort. Daar worden mensen sterker van. Dat geldt ook voor kinderen. Het is goed als ze leren om hun eigen problemen op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met degene met wie ze een probleem hebben.
In een samengesteld gezin komt het vaak voor dat een ex-partner jullie vraagt om een oplossing voor haar of  » Lees meer

Wel of niet toegeven aan je ex-partner?

Eén van de moeilijkste kwesties in een samengesteld gezin is hoe je omgaat met de ex-partner(s). Als je geluk hebt, kunnen jullie nog goed of in elk geval redelijk met elkaar door één deur, kun je samen werkbare afspraken maken, gunnen jullie elkaar een nieuw leven, en gunnen jullie het de kinderen dat ze het in beide thuizen leuk hebben. In dat geval lees dan hier hoe je problemen met de moeder (of vader) van je stiefkinderen kunt voorkomen.  

Helaas, niet iedereen heeft dit geluk. Er zijn ex-partners die overal moeilijk over doen, die nooit toegeven, die  » Lees meer

Problemen met de moeder van mijn stiefkinderen

Stiefmoeders in de Bewuste Stiefmoeders Community (mijn besloten facebookgroep) hebben vaak moeite met de moeder van hun stiefkinderen. Ze klagen dat de “biomoeder” dwars ligt en de kinderen tegen hen opstookt.
Mijn inschatting is dat veel moeilijk gedrag van biomoeders voortkomt uit boosheid wanneer biomoeder zich bekritiseerd voelt, en aangetast wordt in het beeld dat zij van zichzelf heeft als goede moeder. Daarnaast vermoed ik dat dwars gedrag van biomoeders vaak het gevolg is van angst: angst dat de stiefmoeder op háár  » Lees meer

Ik voel me niet thuis in mijn samengestelde gezin

Als je gaat samenwonen met iemand die al kinderen heeft, kan het een hele tijd duren voordat iedereen zich echt thuis voelt. Dat geldt voor de nieuwe partner, maar ook voor de kinderen. Dat zette me aan het denken. Wat is dat eigenlijk ‘je thuis voelen’? Voor mij betekent het dat ik mezelf kan zijn, dat ik me niet beter hoef voor te doen dan ik ben, dat ik weet hoe de dingen eraan toe gaan, en wat ik kan verwachten. Thuis is vertrouwd. Ik vroeg het ... » Lees meer

55 vragen voor wie wil gaan samenwonen met iemand die al kinderen heeft

Denk je erover om te gaan samenwonen met iemand die al kinderen heeft uit een vorige relatie? Maar weet jij ook dat 60% van die relaties binnen vijf jaar alweer strandt, en heb je geen zin om daar bij te horen? Neem dan onderstaande checklist eens door. Ik heb hem gemaakt op basis van de problemen waar mijn cliënten en de stiefmoeders » Lees meer

Schaamte na echtscheiding en in het samengestelde gezin

Toen ik nog op de middelbare school zat, durfde ik sommige vragen niet te stellen, uit angst dat de docent, of erger nog, de rest van de klas mij dan dom zou vinden. Ik schaamde me te zeer. Later leerde ik van een Amerikaanse professor dat het nooit dom is om een vraag te stellen. Je wordt er juist wijzer van. » Lees meer

Mijn stiefkind negeert me

Een stiefmoeder schrijft: ik heb sinds twee jaar een relatie met een man die twee kinderen heeft van 15 en 13. Ik doe vreselijk mijn best om een band op te bouwen met hen, ik kook wat ze lekker vinden, en we houden de weekends dat ze komen voor hen vrij. Maar de kinderen negeren me compleet. Ze zeggen me amper .. » Lees meer

Ouderschap na echtscheiding

Ouders die uit elkaar gaan als partners hebben er soms heel veel moeite mee om elkaar als collega-ouders iets te gunnen. En dan gaat het vaak over de kinderen. Ik noem wat voorbeelden die onlangs voorbij kwamen in de besloten Facebookgroep die ik beheer (Bewuste Stiefmoeders Community).

  1. De moeder van mijn stiefkinderen verzint steeds iets leuks voor de kinderen in “onze tijd” met hen. Moeten wij dat allemaal goed vinden?
  2. Mijn ex heeft nooit omgekeken naar onze dochter, en nu heeft hij een nieuwe vriendin en moet ik het ineens goed vinden dat ze de kerstvakantie bij hem in Italië doorbrengt.
» Lees meer

Het kind als boodschapper tussen gescheiden ouders

Het komt nogal eens voor dat kinderen van gescheiden ouders ingezet worden als boodschapper tussen hun ouders. Ouders en stiefouders in mijn praktijk klagen erover omdat ze het belastend vinden voor de kinderen, en kinderen vinden het niet fijn. Hoe ga je daar nou het beste mee om? » Lees meer

Wat als de stiefkinderen bij jullie komen wonen?

Stel je hebt een partner met kinderen uit een eerdere relatie. De kinderen komen om het weekend naar jullie, en dat gaat redelijk. Er zijn wel de nodige strubbelingen, maar je slaat je daar manmoedig, of vrouwmoedig doorheen. Samen hebben jullie ook nog kinderen gekregen, en daar genieten jullie volop van.
Maar dan komt plotseling de vraag of de kinderen altijd bij jullie kunnen zijn. » Lees meer

Ouderverstoting: wat als je kinderen niet meer willen komen

Wat doe je als gescheiden ouder als je kinderen niet meer willen komen? Als ze niets meer van je willen weten? Als ze zonder dat ze zich ook maar een beetje schuldig lijken te voelen, verhalen over jou rondvertellen, waarvan je weet dat ze niet kloppen? Als je het idee hebt, dat jij als ouder afgewezen, miskend, of zelfs ... » Lees meer

Storend gedrag van stiefkinderen

Gedrag is taal
Vorige week (6 juni 2018) was ik bij een terugkomdag van de opleiding tot Stiefplancoach. Steven Pont sprak daar. Hij begon zijn lezing met de opmerking dat gedrag, ook lastig gedrag, voor een kind een vorm van taal is. Het is zijn manier om te zeggen dat er iets aan de hand is. Wat wij als orthopedagogen vaak doen, is proberen  » Lees meer

Over de voordelen van gescheiden ouders

Ineens word je dan gebeld door iemand van RTL nieuws. Of je iets kunt vertellen over de voordelen van echtscheiding. Hallo, daar moest ik echt even over nadenken. Maar al snel kon ik toch wat voordelen noemen. Voorwaarden zijn wel dat ouders goed kunnen communiceren met elkaar, geen ruzie maken en de praktische dingen goed geregeld hebben. » Lees meer

Wat als je ongelukkig bent in je samengestelde gezin?

Ben jij ongelukkig in je samengestelde gezin? Weet dan dat je niet de enige bent. Misschien biedt dat al wat troost. Maar je hebt waarschijnlijk meer aan de tien tips die ik hier geef.

1. Deel je gevoelens met je partner
Jullie  zijn samen de basis van jullie gezin. Dat jij je ongelukkig voelt, mag niet alleen jouw probleem zijn. Dikke » Lees meer

Oude en nieuwe familierelaties

Als het goed is ben je blij als je familie zich uitbreidt. Een pasgeboren kindje wordt als vanzelfsprekend opgenomen in de familie. Leuk, een nieuw kleinkind, of een neefje of nichtje. Je weet ook gelijk hoe je daarmee omgaat. Het is al iets lastiger als je er nieuwe schoonfamilie bij krijgt. Je hoopt op een goede klik, en als die er niet is, tja, dan probeer je maar wat afstand te houden.
Maar wat als er ineens nieuwe kinderen in de familie komen, omdat je zoon of dochter, of je broer of zus, een relatie krijgt met iemand die al kinderen heeft uit een vorige relatie. Hoe ga je daar dan mee om? Horen die ... » Lees meer

De scheidingsmelding: hoe vertellen we het de kinderen?

In de afgelopen weken las ik het boek van Anne Buiskool Hoe vertellen we het de kinderen? In dit boek beschrijft Anne hoe je je kunt voorbereiden op de scheidingsmelding aan de kinderen, en hoe je dat moeilijke gesprek het beste kunt voeren. Het is een praktisch boek, en ik denk dat je er veel aan kunt hebben. Het gaat  » Lees meer

Vaders en hun rol in het samengestelde gezin

Het gaat nogal eens over vaders in de Bewuste Stiefmoeders Community (besloten Facebookgroep). Er zijn vaders die helemaal niks doen met hun kinderen en alle zorg aan de stiefmoeder overlaten. Die stiefmoeder krijgt daar genoeg van. Ze is toch niet aangenomen als kinderoppas, verzorgster, huishoudster. Er zijn ook vaders die  » Lees meer

Onbegrip is een bron van veel problemen in stiefgezinnen

Eén van de dingen waar je in een stiefgezin vaak tegen aanloopt, is onbegrip. Waarom liegt je stiefdochter zo vaak? Waarom heeft je man toegegeven aan zijn ex en de vakantieregeling ineens gewijzigd? Waarom nodigen je ouders jouw stiefkinderen niet uit voor hun 40-jarige huwelijksfeest? Zomaar wat kwesties die bij mij aan tafel  » Lees meer

Gedragsproblemen en loyaliteit na echtscheiding en in samengestelde gezinnen

Na een echtscheiding zijn de kinderen vaak een tijdje uit hun doen. Ze kunnen dan tijdelijk veel gedragsproblemen laten zien*. Kleine kinderen willen bijvoorbeeld niet meer gaan slapen, zijn ineens niet meer zindelijk, of willen steeds in de buurt van de ouder blijven, grotere kinderen zijn stil, trekken zich terug en zijn  » Lees meer

Stiefkinderen opvoeden zonder straf. Kan dat?

Henk en Isabel kwamen niet uitgerust terug van vakantie. De kinderen van Henk waren heel brutaal en vervelend geweest en hadden avond aan avond voor straf vroeg in hun tent gelegen.  De andere kinderen op de camping waren dan nog lekker aan het spelen, en Henk had zich ongelukkig gevoeld dat zijn kinderen daar niet bij waren. Hij had hier ruzie over gekregen met Isabel, die vond dat ze consequent moesten zijn in de opvoeding. » Lees meer

Wat maakt grenzen stellen zo moeilijk in een stiefgezin

Veel stiefouders hebben moeite met grenzen stellen. Ik ben me er eens in gaan verdiepen en kwam uit bij de boeken van Alice van der Pas, onlangs helaas overleden. Ze schrijft over 'gewone' ouders, maar de vertaalslag naar stiefouders is snel gemaakt. » Lees meer

Ik houd niet van mijn stiefkind

Het duurt altijd even voordat mensen het durven zeggen: “Ik houd niet van mijn stiefkind”. Vooral stiefmoeders schamen zich hiervoor. Ze willen wel houden van de kinderen van hun partner, maar het lukt gewoon niet. Ze hebben geen klik, ze ergeren zich » Lees meer

Omgaan met je ex

In het voorjaar van 2017 heb ik live zes filmpjes opgenomen voor facebook over omgaan met je ex. Deze filmpjes en enkele andere filmpjes over samengestelde gezinnen zijn ook te bekijken via mijn youtube kanaal.
De filmpjes gaan over de volgende onderwerpen: » Lees meer

Verwachtingen bij de start van het stiefgezin

Afgelopen zondag was het Moederdag, en binnen de besloten facebookgroep De Bewuste Stiefmoeders Community, waar ik sinds een tijdje medebeheerder van ben, kwam een stortvloed van opgetogen en ontroerende berichtjes binnen van stiefmoeders die een cadeautje, een mooie tekening of een lief briefje  » Lees meer

7 tips om ruzie met je ex-partner te voorkomen

Er zijn een paar manieren om snel ruzie te krijgen met je ex-partner (of met je huidige partner, of met je kinderen of stiefkinderen). Wat jij bedoelde als een goed gesprek mislukt dan al snel. Je krijgt niet voor elkaar  » Lees meer

De ex-eclips: inmenging van de ex-partner

Eén veel voorkomende bron van problemen in een samengesteld gezin is de ex-partner. Deze kan twee soorten problemen veroorzaken.
Het eerste probleem is dat de ex een grote of kleine rol speelt in het nieuwe gezin omdat hij of zij nu eenmaal  » Lees meer

Mag mijn stiefkind mij mama noemen?

Mag ik jou mama noemen?
Vaak wordt in de ouderschapsregeling na een echtscheiding vastgelegd dat de titels papa en mama gereserveerd blijven voor de biologische ouders. De nieuwe partners worden dan meestal aangesproken met hun voornaam. Daarmee respecteer je de speciale band die er is tussen ouders en kinderen. Maar als de  » Lees meer

Opvoeden in een samengesteld gezin

“Peter vindt alles goed van zijn kinderen. Hij doet veel te veel voor hen, en de kinderen maken daar misbruik van”. “Mijn kinderen mogen niets van mijn partner. Het zijn gewone kinderen, ze spelen, ze hebben plezier, en ze maken lawaai, dat hoort er toch bij?”. “De kinderen krijgen bij hun moeder heel andere waarden en  » Lees meer

Kinderen van gescheiden ouders zelf de regie geven

Wat doe je als je kinderen graag willen afwijken van de omgangsregeling, maar één van de ouders wil geen toestemming geven? Je kunt een rechtszaak beginnen, maar er zijn betere mogelijkheden. Een tijdje geleden kwam ik op een Facebook forum de volgende vraag tegen, die ik in verband met de privacy van betrokkenen een beetje aanpas.
  » Lees meer

​Een band opbouwen met je stiefkinderen

“Het is zo moeilijk met Arie zijn kinderen”, zegt Moniek. “Ze nemen niks van me aan, luisteren niet, en doen niet wat ik vraag. Ik weet heus wel dat ik me niet met de opvoeding moet bemoeien, maar ik mag toch wel vragen of ze de deur achter zich dicht doen, of even de tafel dekken. En Arie laat het volledig gaan. Die wil geen ruzie in huis. Maar zo houd ik het niet meer vol”.

“Tja, zeg ik dan.  Voor de kinderen ben jij in feite een vreemde. Ze hebben geen band met jou, dus waarom  » Lees meer

Een stiefgezin vraagt om veel erkenning

“Ik kan er niet meer tegen”, verzuchtte Ria. “De kinderen van mijn nieuwe partner luisteren niet naar me, ze doen niks in huis en vaak negeren ze me ook nog. En dat terwijl ik me uitsloof om lekker voor hen te koken, bergen was doe, en ook nog gewoon een baan heb. Ik ben helemaal op”.  » Lees meer

Omgaan met negatieve gevoelens in een samengesteld gezin

Veel van mijn cliënten worstelen met hun gevoelens. Ze maken zich zorgen om hun eigen kinderen of die van hun partner, voelen zich buitengesloten, niet gezien, of genegeerd, machteloos omdat dingen niet lopen zoals zij dat graag zouden willen, en soms schamen ze zich omdat ze geen warme gevoelens koesteren voor hun stiefkinderen.  » Lees meer

De rol van grootouders na echtscheiding

Dit najaar heb ik vier keer een lezing gegeven voor Probus. Voor wie het niet weet, dit zijn clubs voor gepensioneerde heren. Eén van hen vroeg mij: wat kunnen wij nu doen om te voorkomen dat de echtscheiding van onze kinderen een vechtscheiding wordt? » Lees meer

Het geheim van een goede relatie

Hoe komt het eigenlijk dat veel mensen er in slagen een succes te maken van hun huwelijk, terwijl dat anderen niet lukt?

Ik kwam hierover laatst op internet een mooi onderzoeksverslag tegen. In dit onderzoek werden koppels geïnterviewd op het moment dat ze nog bij elkaar waren. Op basis van de gesprekken konden de onderzoekers voorspellen welke stellen bij elkaar zouden blijven en welke niet. » Lees meer

Boosheid na echtscheiding

Boosheid is een krachtige emotie. Mensen worden boos als anderen over hun grenzen heengaan. Ze geven er dan op een krachtige manier mee aan: hé, dit wil ik niet, Nu ga je te ver. Je doet mij, of iemand die mij dierbaar is, onrecht aan. Door je ongenoegen te laten blijken, trek je een grens.

Iemand die boos wordt op zijn partner, vecht daarmee voor zijn relatie. Hij geeft daarmee aan dat hij die relatie  » Lees meer

Contact

Nanda Poulisse
Gezinspraktijk Gestel
Cederstraat 12
5271 JJ Sint-Michielsgestel
T: 073-5518120
KvK: 60751134
Bank: NL67 RABO 0184.8478.69

Contactformulier